Billede af bondehusvindue hentesBondehusvinduer


-vinduer i klassisk design med små ruder adskildt af sprosser.


Du kan måske finde noget interessant, men hjælp også med at tilføre siden information, der kan være interessant for andre. Send gerne bidrag til os om vinduer, dele af vinduer eller relevant information i forhold til vinduer.


Designet

Bondehusvinduet er typisk et vindue med karm og to rammer, der åbner udad. Karmen er med lodpost (karmsprosse) i midten. Rammerne er hængslet i siderne og med sprosser, så hver ramme opdeles i flere rude felter.

Glas

Før termoruderne var hvert felt monteret med et enkelt lag glas. Glasset var lagt i en fals med kit og fastgjort med stifter. Kitten var tætning, så luft og vand ikke kunne trænge mellem rude og ramme. Udvendig blev ruderne kittet med en skrå kant i falsen, der ledte vand fra ruden ud over falsen.

Opbygning og funktion

Rammerne var typisk tappet/limet sammen i hjørnerne og udvendig var yderligere sømmet et hjørnebånd (vinkel) af jern på, til at stabilisere samlingen. Disse vinduer fremstilles stadig til restaurering af ældre ejendomme.

Moderne vinduer er med termoruder. Termoruder lægges ned på en gummiliste, der er klæbet på rammen i falsen (selvklæbende). Derved er tætnet for både vand og vind mellem rude og fals ved rudens indvendige glaslag. Ruden fastholdes mod denne indvendige tætningsliste med glaslister, der monteres udvendig i falsen.

Mellem glasliste og rude er en gummiliste, som foruden at støtte ruden også leder vand fra ruden ud på glaslisten og dermed videre ud over falsen i rammen. I falsen mellem glasliste og karm etableres udluftning, så både indtrængt vand og kondens tørrer væk. Typisk lettes denne tørring ved, at falsen under hver rude er skrå, så vand kan løbe ud under den nederste glasliste.

Ruden er spændt inde mellem den indvendige selvklæbende gummiliste og gummilisten ud mod glaslisten. I bundfalsen står ruden på plastik klodser. Over ruden - op mod falsen for oven - er placeret plastikklodser, så vinduets ramme stabiliseres af stivheden i ruden.

Glaslister er udformet, så de leder vand væk fra vinduet og med en not i samlingen ind mod falsen. Denne not er kapilarbrydende. Derved undgås en "svampeeffekt", der holder på vandet mellem glasliste og fals.

Termoruder

Termoruderne er i dag typisk med to lag glas adskildt af tør luft - typisk argon. I kanten er glasset limet på en metalramme (typisk aluminium) med en butylmasse. Glasset på ruder med lav varmeledning er belagt med et lag, der reflekterer varmen tilbage. Der findes varianter i glastykkelse, afstand mellem glaslag, antal glaslag, gasart mellem glaslag osv mhb på at opnå de egenskaber, der tillægges størst vægt i det enkelte vindue. De egenskaber der skal afvejes, kan f.eks være varmeisolation, miljøvenlighed, gøre indbrud vanskeligt, holdbarhed og støjreduktion.

Producenter af termoruder anvender i dag stort set samme type glas. Det ene glaslag kan være med mønster, for at gøre ruden uigennemsigtig. Blyindfattede glas sættes i som et tredje lag glas mellem de to yderste. I fremtiden kan forventes overfladebehandlinger af glasset, med mindre tendens til at snavs sætter sig på ruden.

Rudefelter

I hver enkelt felt i vinduesrammerne på bondehusvinduer kan lægges separate termoruder, men ulempen er at sprosserne bliver forholdsvis kraftige. Det tager en del af lyset og udseendet afviger en del fra det klassiske bondehusvindue med enkeltlags glas. Specielt i vinduer, hvor ruderne ikke støtter på en vandret fals i bunden, kan det også bevirke store belastninger på ramme og ruder. Eksempelvis kan nævnes buede vinduer i lagkage form, som f.eks. dem der ses på stråtagskviste.dk

Mange ruder i bondehusvinduer er derfor "hele ruder" i hver ramme, hvor sprosserne så er sat uden på ruden. Æstetisk vil mange foretrække enkeltruder i hvert rudefelt. Dette æstetiske krav imødekommes ved, at der lægges et sprossegitter ind i termoruden. Når vinduet er monteret med sprosser, ligner dette gitter listerne i kanten af termoruden, og vinduet fremstår som om det er med enkeltruder i hvert glasfelt.

Træ

Karm og rammer fremstilles typisk i træ, når det er bondehusvinduer. Fyr eller grand som er imprægneret og overfladebehandlet. Når der skal opnås ekstra holdbarhed anvendes douglas grand eller visse mahogni arter. Teak vil være den ultimativt mest egnede træsort til at gøre trævinduer holdbare. Det er dog i konflikt med, at en omfattende brug af teak, ikke er forenelig med bæredygtig skovdrift. Dele fremstilles også i aluminium, for at opnå bedre holdbarhed på udsatte steder - typisk bundglaslister. Tilsvarende kan glaslisterne være fremstillet i lærketræ. Nogle fabrikanter fremstiller vinduerne i plastik - PVC.

Vinduer i træ skal fremstilles med stor omhu, for at opnå lang levetid. Det gælder lige fra valg af træsort, hvor træet er vokset op, andelen af kernetræ i træet, hvordan træets årer vender i forhold til påvirkningen fra vind og vejr, forsejling af endetræ mod fugt og meget mere. Hertil kommer overfladebehandlingen, der giver beskyttelse og slutfinish. Overfladebehandling skal udføres før ruderne sættes i, så falsen omkring ruden også er dækket.

Maling

Desuden skal vinduer vedligeholdes gennem rengøring, overvågen efterbehandling ved skader på malingen osv.

Kontakt bondehusvindue.dk